Ugens UX-begreb: Discoverability

UX-bites er en serie med ultrakorte præsentationer af udvalgte UX-begreber. Hver bite vil blive bygget op omkring spørgsmålene: Hvad ved vi om begrebet? Hvordan anvender vi det? Hvornår er begrebet nyttigt? Hvad har vi lært?

Hvad ved vi om begrebet?

Begrebet “Discoverability” bruges i dette sammenhæng som det beskrives af Don Norman i bogen “The design of everyday things”:

“Two of the most important characteristics of good design are discoverability and understanding.”

– Don Norman, “The design of everyday Things”

Når vi interagerer med ting i hverdagen, er det vigtigt, at vi er i stand til at “opdage”, hvordan disse ting fungerer. Det lyder banalt, men Norman påpeger vigtigheden af, at man som ekspert ikke tager sin viden og ekspertise forgivet, hvorved man risikerer at glemme, at andre ikke nødvendigvis har samme niveau af indsigt i et design.

Normans egen beskrivelse af begrebet er derfor: Er det overhovedet muligt at finde ud af, hvilke handlinger der er mulige, og hvordan vi kan udføre disse?

Hvordan anvender vi det?

Fra et (web)designperspektiv kaster begrebet naturligvis vores opmærksom hed imod de elementer, som vi bruger til at guide brugerens opmærksomhed igennem vores indhold og tilbud. Dette kan være billeder, navigation, medier og andre call-to-actions.

For enkle apps, websites og systemer, giver mange handler sig selv – særligt hvis vi holder os til de konventioner for brug, der kan betegnes som typiske i kategorien. Men for mere komplekse systemer skal vi huske på, at vi ikke lader os forblænde af smart design eller overdreven lyst til at fremhæve content. De elementer vi bruger skal have en funktion – og dette behøver ikke gå ud over æstetikken. Faktisk fremhæver Norman også æstetik som en funktionel del af design.

Hvornår er begrebet nyttigt?

Discoverability kan være nyttigt i flere henseender. Først og fremmest virker det logisk, at man overvejer brugerens behov ekstra grundigt i sin planlægning og research – hvad er det brugeren ønsker at opnå? Hvad skal vi hjælpe brugeren med at finde?

Mere praktisk kan begrebet hjælpe os med at huske på de konventioner, der måtte være gældende for den type af system vi arbejder med. Er der elementer der bør være grupperet sammen, så man hurtigt kan danne sig et overblik? Er vores gruppering af elementer med til at fremme brugerens forståelse for af hvad de begreber vi bruger betyder, og hvor vigtige de er i forhold til hinanden?

Nogle mener, at begrebet er overflødigt, da der altid vil være begrænset visuelt “real estate” til rådighed. Det betyder, at vi aldrig kan give elementer lige meget opmærksomhed og vigtighed, eller gøre dem lige lette at finde. En menu kan fx kun indeholde så og så mange punkter, før den bliver for omfattende og mister sin funktion; at give brugeren det bedste overblik over sidens indhold.

Hvad kan vi tage med videre?

Scott Berkun – manden bag artiklen fra forrige sektion – minder os om, at vi skal forsøge at huske på det vigtigste først:

Things that most people do, most often, should be prioritized first. Things that some people do, somewhat often, should come second. Things that few people do, infrequently, should come last.

– Scott Berkun, https://scottberkun.com/essays/26-the-myth-of-discoverability/