Sådan opnår man digital modenhed ifølge MIT

Som en milliard andre allerede har slået det fast, så er der ingen vej udenom digitaliseringen, hvis man som moderne virksomhed ønsker, at være en relevant spiller på fremtidens markeder. I 2017 lavede MIT og Deloitte Digital en rapport om fremtidens digitale forretningstidsalder, hvor de blandt 3500 “managers and executives” og 15 “executives and thought leaders” søgte svar på, hvordan virksomheder bedst muligt kan digitalisere deres forretningsmodeller.

Råd #1 – Hyld tværfagligheden

I rapporten fastslår MIT, at 70% af undersøgelsens digitalt modne virksomheder, har forstået at tværfaglighed er en god kilde til vækst. I modsætning gør blot 28% af virksomheder, der kan opfattes som “digtaliserings-begyndere”, brug af tværfaglige teams.

Et tiltag hos retail-giganten Walmart, har været at fokusere på samarbejde på tværs af geografiske og faglige grænser.

“We are purposefully creating ‘collisions’ between associates who work on projects but who might not have worked together previously,” says Canney. “That is helping accelerate results because people who have different backgrounds and come from different countries are now working together on common problems.”

“Achieving Digital Maturity”, MITSloan Management Review ( https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/ )

Råd #2 – Tænk langsigtet

På trods af, at der er mange lavthængende frugter, når det drejer sig om at skabe vækst gennem digitalisering, så kan det godt betale sig, at have det lange lys på. I dette sammenhæng handler det bl.a. om, at gøre virksomheden klar til at reagere hurtigt, i en turbulent miljø.

I en teknologisk omskiftelig virkelighed, kan virksomheder som fx Walmart have succes med at tænke kortsigtet (3 år), da de på denne tid kan forvente, at de produkter der styrer markedet i dag, også vil være gangbare. Kommer man ud over 3-års grænsen, bliver det pludseligt relevant at tænke forbrugerens ønsker ind i ligningen, da de teknologier og platforme, som fremtidens produkter og services skal bygges på, muligvis ikke engang er opfundet endnu.

“Three years is what we can push and move forward,” says Brian Baker, senior vice president of global people. “But over 10 years, we are being pulled by our customers, technology, and globalization.”

“Achieving Digital Maturity”, MITSloan Management Review ( https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/ )

Faktisk fremhæves det i rapporten, at en langsigtet strategi er den vigtigste differentiator for de digitalt parate virksomheder:

Our studies consistently find that strategy is the strongest differentiator of digitally maturing companies, which are more than four times as likely to have a clear and coherent digital strategy in place as early-stage companies — 80% of digitally maturing organizations versus 19% of companies at early stages of development.3 Digitally maturing organizations also take a longer view on digital strategy: They are twice as likely as early-stage companies to develop these strategies with time horizons of five years or more.

“Achieving Digital Maturity”, MITSloan Management Review ( https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/ )

Råd #3 – Start småt, og skalér

De førende digitale virksomheder er gode til at starte i det små, og derefter skalere. Det betyder helt konkret, at de virksomheder der tør eksperimentere, måle og forsøge sig med nye løsninger og forretningsmodeller, også typisk rammer ind i innovation, der kan skaleres, og skabe vækst.

I undersøgelsen (der løb over tre år) adspurgte man således en række af de deltagende virksomheder om, hvor digitale de opfattede sig selv:

Her fremgår det, at:

  • 34% af virksomhederne ikke ser sig selv som særligt digitale
  • 41% af virksomhederne siger, at de er på vej
  • 25% af virksomhederne siger, at teknologi er rygraden i deres forretningsmodel

I forlængelse heraf har respondenterne besvaret, hvordan de betragter digitaliseringsprocessen i deres virksomheder:

Mange virksomheder har tilsyneladende svært ved at finde ud af, hvordan man “gør det der digitalisering…”.

Centralt for alle de digitale “vindere” er det, at de alle har eksperimenteret med teknologiske løsninger, og formået at finde muligheder for at løfte deres forretning rent digitalt. Faktisk handler digitaliseringen netop om, at finde måder, at gøre leverancen af produkter og services til slutbrugeren mere effektiv/behagelig/billig osv. Det kræver dog, at man er villig til at udvide sin fejlmargin, så man opbygger en sund kultur omkring digitale eksperimenter.

Særligt i disse år, kan man se, hvordan bankerne kæmper for at få en plads i vores digitale hverdag. Og selvom digitalisering ikke altid skal ende med en ny app, så er det en af de lavthængende frugter, som rigtig mange virksomheder gør brug af i dag.

Råd #4 – Tiltræk talent

Intet nyt under solen her. Virksomheden har altid haft interesse i at tiltrække de bedste medarbejdere. I en digital verden, handler det for virksomhederne om, at tage skridtet ind i den digitale tidsalder, så medarbejderne ikke flygter, til mere omstillingsparate konkurrenter.

Hos Walmart har dette betydet, at man har været nødt til at opkvalificere medarbejderne, så de har de rette kompetencer, til at klare sig i en digital virksomhed. Bl.a. har man oprettet stillinger som “Online Grocery Personal Shopper” og “Self-checkout host” – stillingsbetegnelser og funktioner, som vi også kender fra Danmark.

Råd #5 – Opbyg et stærkt lederskab

Digitalisering handler ikke bare om at gøre det samme som bør, men billigere eller måske endda helt automatisk. Et stærkt digitalt lederskab skal også turde investere i fremtiden, og sætte handling bag deres ambitioner og planer.

Handleplaner og konkrete aktiviteter og forsøg, der skal synliggøre de digitale muligheder, kan være en måde at undgå, at virksomhedens medarbejdere drukner i buzzwords fra ledelsesgangen – et problem, som flere i MIT’s undersøgelse fremhæver:

“It sounds like the catchy new phrase, and there are people who react poorly to that,” says Christine Halberstadt, vice president, servicer and client management, multifamily, at Freddie Mac. “People should speak in words that resonate. There is strong support on the part of our management team for digital transformation. But I don’t think they’d use that phrase.” An executive at another organization went so far as to quip that his organization feels it has to “trick” its employees into embracing digital transformation by couching it in non-digital language.

“Achieving Digital Maturity”, MITSloan Management Review ( https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/ )